LEGAL NOTE

NOTA LEGAL

TALLERS GILBO S.A.U.

NIF.- A-58484270
- Data de constitució de la societat: 29/12/1987
- Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Volum: 9066 - Llibre : 8286 - Secció : - Folio 2 : 211 – Full núm. 107897. Inscripció : 1

L'ús o l'accés a aquest lloc web implica el coneixement i l'acceptació dels continguts d'aquest AVÍS LEGAL

PROPÒSIT

La principal finalitat del lloc web de TALLERS GILBO S.A.U. és informar als nostres clients dels serveis que oferim. La informació del lloc web és actual fins a l'última actualització, reservant-se TALLERS GILBO S.A.U. el dret d'actualitzar-la, modificar-la o suprimir-la, parcial o totalment sense cap responsabilitat per això, així com no es fa responsable de qualsevol possible falta d'actualització del informació.

ÚS DEL LLOC WEB I RESPONSABILITAT

GILBO SA no serà responsable de:
1.-Qualsevol ús indegut dels continguts, que serà responsabilitat exclusiva de la persona que accedeixi als continguts i/o els faci servir.
2.-Qualsevol omissió, inexactitud o error que pogués existir en cada moment en les dades i documents continguts en el lloc web, o les conseqüències que se'n poguessin derivar.
3.-Informació no subministrada per aquesta empresa. TALLERS GILBO S.A.U. no serà responsable dels danys i perjudicis derivats de l'accés o ús d'aquesta informació.
4.-Qualsevol virus informàtic que pugui infectar l'equip del visitant mitjançant la connexió a aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La legislació espanyola i els Jutjats de Justícia d'Espanya, i més concretament BARCELONA seran d'aplicació per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest lloc web.

CONDICIONS DE COMPRA

Condicions Generals de Compra (PDF) (Descàrrega)