Avís legal

AVIS LEGAL

TALLERS GILBO S.A.U.

NIF.- A-58484270
- Data de constitució de la societat: 29/12/1987
- Inscrita al registre mercantil de Barcelona: tom 9066 - llibre 8286 - secció 2a - foli 211 - full 107897 - inscripció 1a.

L’accés a aquest lloc web o el seu ús impliquen el coneixement i l'acceptació de tot el contingut d'aquest AVÍS LEGAL.

OBJECTE

La funció principal del lloc web de TALLERS GILBO S.A.U. és informar els nostres clients dels serveis que oferim. La informació presentada és la vigent en la data de la darrera actualització. TALLERS GILBO S.A.U. es reserva el dret d’actualitzar-la, modificar-la o suprimir-la, sigui de manera total o parcial, sense assumir cap responsabilitat per aquest motiu ni pel fet que la informació no estigui actualitzada.

ÚS DEL LLOC WEB I RESPONSABILITAT

GILBO SA no es fa responsable del següent:
1. Del mal ús que es faci dels continguts, de la qual cosa serà responsable exclusivament la persona que accedeixi als continguts i/o els utilitzi.
2. De les omissions, imprecisions o errors que es puguin produir en algun moment en les dades i documents continguts al web, ni de les conseqüències que es puguin derivar del seu ús.
3. De la informació no facilitada per aquesta entitat. TALLERS GILBO S.A.U. no respondrà de cap dany o perjudici derivat de l’accés a aquesta informació ni del seu ús.
4. De l’existència a la xarxa de virus informàtics que puguin accedir a l'equip visitant a través de la connexió a aquest web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Qualsevol assumpte relacionat amb aquest web que hagin de conèixer els tribunals de justícia estarà subjecte a la normativa espanyola. Seran competents els tribunals d’Espanya; en concret, els corresponents a Barcelona.

CONDICIONS DE COMPRA

Condicions generals de compra (PDF) (Descarregar)