Suport tècnic

L’equip de suport tècnic pren part en l'avaluació de les propostes tècniques presentades pels diferents clients, tant abans com durant la producció.

Els nostres enginyers de l'oficina tècnica gestionen el procés de producció, elaborant els estudis previs als plànols i fitxers 3D, en múltiples formats, abans del llançament a fabricació. S’utilitza el sistema de CAD-CAM, així com el postprocessament per CNC d’entre 3 i 5 eixos i torn.

A més, es fa un estudi integral del muntatge previ a la producció, així com dels tractaments superficials i tèrmics que cal dur a terme en les diferents peces i conjunts.