40 anys d’experiència

Una empresa familiar amb tot el know-how

GIL-BO® és una empresa familiar amb més de 40 anys de presència en el mercat. L’empresa va néixer fruit de la inquietud dels seus dos fundadors, que amb esforç i tenacitat es van fer un nom en el món de la mecanització, gràcies als seus coneixements, professionalitat i vocació de servei al client. Aquest esperit, que ha impregnat l'empresa des del primer dia, encara perdura i la segona generació el continua potenciant, alhora que manté l'empresa a l'avantguarda de la tecnologia i dels coneixements en mecanització de precisió. GIL-BO® acumula una dilatada experiència en la mecanització de precisió per a una gran varietat de materials, així com un valuosíssim know-how sobre les estratègies òptimes per a la mecanització de peces de qualsevol forma o complexitat geomètrica.