CNC de 3 eixos

Solució ràpida per a mecanitzacions fase a fase

Les nostres estructures de mecanització arriben fins a x800 y500 z550.