Tornejament

Especialistes en tornejaments

Màquina de 5 eixos d’elevada precisió i velocitat.